Odpowiedzialność społeczna

Zakład Poligraficzny POL-MAK angażuje się w życie lokalnej
społeczności. Poprzez wsparcie inicjatyw społecznych i
aktywności sportowych zyskaliśmy wizerunek firmy
odpowiedzialnej społecznie. Zapewniamy bezpieczne i
zdrowe środowisko pracy.

Dbamy zarówno o to, aby wykorzystywane

przez nas surowce pochodziły z kontrolowanych źródeł, jak i o możliwość

łatwej utylizacji naszych produktów po zużyciu.

 

 

Aktywizujemy osoby mniej uprzywilejowane zatrudniając

pracowników niepełnosprawnych. Mając na względzie ochronę

zasobów naturalnych, dbamy o minimalizacje wpływu działalności

na środowisko. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze produkty

przez cały okres ich cyklu życia. Dbamy, zarówno o to, aby

wykorzystywane przez nas surowce pochodziły z kontrolowanych

źródeł, jak i o możliwość łatwej utylizacji naszych produktów po

zużyciu.

 

 

gfhfg