JAKOŚĆ

Na pierwszym miejscu stawiamy Państwa dobro i satysfakcję.
Naszą misją jest maksymalne spełnianie Państwa wymagań,
poprzez terminowe dostarczanie produktów: bezpiecznych,
zgodnych z prawem, o wysokiej jakości i w atrakcyjnej cenie,
a także spełniających Państwa oczekiwania co do estetyki
i funkcjonalności. Dla Państwa nieustannie śledzimy trendy
i badamy rynek, by w odpowiedzi na potrzeby,
wprowadzać do oferty nowe produkty.

Jakość jest cechą doskonałości i choć ludzie nie są doskonali, to powinni

dążyć do jej osiągnięcia.

 

 

 

Realizację tego celu pragniemy osiągnąć poprzez:

 

  • poznawanie i przewidywanie rodzących się potrzeb i pragnień Klientów;
  • stosowanie do produkcji najwyższej jakości materiałów;
  • sterowanie wszystkimi procesami mającymi wpływ na jakość wyrobów;
  • stosowanie i monitorowanie mechanizmów zapobiegawczych i korygujących;
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji załogi;
  • szybką i terminową realizację zamówień;
  • wprowadzanie na rynek nowych produktów, charakteryzujących się najwyższą jakością;
  • ścisłe określenie odpowiedzialności i kompetencji na wszystkich szczeblach zarządzania, oraz indywidualną odpowiedzialność pracowników za jakość;
  • dbałość o to, aby procesy produkcji oraz użyte w niej materiały były pro-ekologiczne.
Certyfikaty i nagrody

 

Zakład poligraficzny Pol-Mak posiada liczne certyfikaty, świadczące o

najwyższych standardach pracy i produkcji.

 

 

Certyfikat BRC
 
System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu, zgodny z wymaganiami standardu BRC Global Standard Packaging and Packaging Materials jest przeznaczony dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych. Jest normą przyjętą i honorowaną przez firmy z całego świata. BRC określa szereg wymagań, które powinna spełnić firma, aby zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów m.in. posiadanie systemu HACCP, posiadanie systemu zarządzania jakością, wdrożenie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz Higienicznej.
 
POL-MAK będąc właścicielem certyfikatu BRC Packaging spełnia wymogi kwalifikacyjne jako dostawca dla najbardziej wymagających Klientów.

 

 EN Certificate Iława napkins
 EN Certificate Batorowo napkins
 EN Certificate plates, cups

 

 

Certyfikat FSC

 

Certyfikat FSC® Kontroli Pochodzenia Produktu (CoC), przeznaczony jest dla przedsiębiorców branży papierniczej i drzewnej. Certyfikat ten stanowi dowód, że wykorzystywane w procesie produkcji surowce pochodzą z lasów certyfikowanych w systemie FSC, oraz innych kontrolowanych źródeł, a firma przestrzega określonych przez FSC praktyk w całym procesie produkcyjnym oraz w całym łańcuchu dostaw.

 

Wdrożone w firmie POL-MAK wymogi certyfikatu FSC umożliwiają kontrolę przepływu surowca na każdym etapie łańcucha produkcji, a w efekcie sprzedaż i oznakowanie produktów wytworzonych z materiałów posiadających certyfikat FSC® i innych kontrolowanych materiałów. Produkty naszej firmy spełniają wymagania kontroli pochodzenia produktu co potwierdza certyfikat FSC.

 

 

 

Pytaj o certyfikowane produkty FSC® w naszej ofercie.

 

 

 

Certyfikat ISO 9001 System Zarządzania Jakością
 
System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 w zakresie produkcji bibułki tissue ma na celu zapewnienie spełnienia wymagań Klientów i stałą poprawę jakości produkowanych wyrobów. ISO 9001 to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością. Wdrożone w firmie POL-MAK wymagania certyfikatu ISO 9001:2015 umożliwiają prowadzenie skutecznej i efektywnej działalności biznesowej pozwalającej zachować pozycję rynkową oraz dostosować się do zmieniających warunków na rynku.

 

 

 PLCertyfikat ISO 9001  ENCertificate ISO 9001

 

 

Certyfikat ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego
 
System Zarządzania Środowiskowego pozwala na zidentyfikowanie aspektów środowiskowych i oszacowanie negatywnego wpływu działalności organizacji na środowisko naturalne. Wdrożone w firmie POL-MAK wymagania certyfikatu ISO 14001:2015 w zakresie produkcji bibułki tissue pozwalają m.in. na systematyczny nadzór nad działaniami mającymi wpływ na środowisko, szybsze wykrywanie i usuwanie wszelkich nieprawidłowości, mniejsze zużycie surowców, energii i materiałów, jak i redukcja wytworzonych zanieczyszczeń i odpadów.

 

 

 PLCertyfikat ISO 14001  ENCertificate ISO 14001

 

 

 


 

 

 

 

Produkt z Atestem

 

 

Certyfikat wydany przez PZH dla danego wyrobu zaświadcza o jego bezpieczeństwie dla zdrowia ludzi i/lub środowiska pod warunkiem, że jest on wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i sposobem użytkowania.

 

 

 

 PL / EN PZH Serwetki papierowe
 PL / EN PZH Talerzyki papierowe
 PL / EN PZH Kubeczki papierowe
 PL / EN PZH Chusteczki higieniczne
 PL / EN PZH Papier toaletowy

 

 

gfhfg